Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
zien ; ik denk gedurig iioe mooi alles «el moet
zijn. O, als ik u ten minste, lieve moeder, nog
maar zien kon , gelijk vroeger 1"
«Nu, beste jongen, er zal eens weder een dag
komen , dat gij uwe moeder weer zult zien , en
nog veel meer schoons , veel meer, dan hier op
de wereld te zien is. Eens gaal gij naar een ge-
lukkig land, waar de oogen nimmer meer duister
worden , — gij weel wel, denk ik , welk land
ik meen."
«Moeder bedoelt zeker den Hemel," zeide Stoffel.
«Juist, mijn kind; daarboven, in den schoonen
Hemel, zullen uwe arme blinde oogen weder
opengaan, en nimmermeer gesloten worden. Hoe
meer gij daaraan denkt, des te minder zult gij
klagen over hetgeen gij op deze wereld moet missen.
Uw geduldig lijden zal daar eenmaal overvloedig
door onzen Lieven Heer beloond worden."
Stoffel droogde nu zijne tranen af, en werd veel
bedaarder. Langzamerhand werd hij ook eenigs-
zins aan zijne blindheid gewoon, en de liefde en
bezorgdheid zijner moeder, alsook van zijne broe-
ders en zusiers, hielp veel, om hem zijn verdriet
te doen vergelen. Later liet een goede heer hem
hel mandenmakersambacht leeren, en Stoffel werd
nog de steun en de vreugde zijner moeder in haren
ou<len dag. Hij zeide soms aan diegenen, die hem