Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Op zekeren keer zat hij weder op zijn stoeltje
buiten , en hoorde eene menigte kinderen op de
wei lustig zingen en springen. Wat zou hij gaarne
meegedaan hebben! Als hij nu de warme zon-
nestralen voelde, en zich trachtte te verbeelden,
hoe helder blauw de lucht moest zijn, en hoe
schoon de zon moest schijnen op de groene wei,
en door de boomen op het dak van moeders
woning, werd hij zoo treurig, dat hij het niet
meer kon uithouden. Schreiende tastte hij langs
den muur en kwam weder binnen in huis, waar
zijne moeder zat te werken.
Zoodra deze zag hoe bedroefd hij was, liet zij
haar werk slaan, nam zijne beide handen in de
hare, en trachtte hem Ie troosten. Hij vertelde
haar alles , en ten laatste vraagde hij snikkende :
«Maar, denkt gij waarlijk , dal ik nooit weer zal
kunnen zien , moeder ?"
«Kindlief," hernam zij , «ik heb alles voor u
gedaan wat een mensch doen kon; maar uw ge-
zicht is weg, en niemand ter wereld, zegt de
dokier, kan het u teruggeven. Onze Lieve Heer,
die alles wijs en goed beschikt, vindt hel voor u
goed, dat gij deze kwelling lijdt; wilt gij nu niet
uw best doen, om daarmee tevreden te zijn?"
«Dat doe ik wel, moeder," zeide Stoffel,
<(maar och, ik zou loch zoo gaarne weer eens