Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
er vriendelijk bij , <(ik zal nog beproeven wat ik
kan." Hij beval nu, dat Stoffel niets meer zou
lezen , en zijne oogen zoo ruin mogelijk gebrui-
ken; ook gaf hij iels mede in een fleschje, om
daarmede de zieke oogen te wasscben.
De moeder hield dus voorlaan Stoffel te huis,
en deed wal de dokter gezegd had; maar zijne
oogen werden met den dag erger, en na eenige
weken zag hij niet eens meer waar hij liep. De
arme jongen was nu geheel blind; cn toen de
moeder zag, dat niets hielp, hield zij op met
naar den dokter te gaan, en trachtte dit droevig
ongeluk geduldig te verdragen.
Stoffel was een goed kind; toen hij bhnd was
geworden, liep hij niet, zooals sommige kinderen
in zijne plaats zouden gedaan hebben, den gan-
schen dag te pruilen of te klagen ; want hij wist
wel, dal dit zijne lieve moeder nog maar grooter
hartzeer zou hebben veroorzaakt; maar somtijds
toch , vooral als hij 's morgens voor de deur zat
en zijne broers en zusters naar school hoorde gaan,
kon hij erg bedroefd worden. «Kon ik maar
meegaan," dacht hij dan; «het ging al zoo goed
met het leeren, en ik deed mijn best zoo ; nu
zal er misschien nooit iets meer van komen."