Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
kunt krijgen ? want ik zie , dat gij toch uw best
doet. Gij zijt zeker ziek."
«Neen , meester," zeide Stoffel , «ziek ben ik
niet: maar ik kan niet meer zien als vroeger;
mijne oogen zijn zoo slecht, dat ik de letters
niet meer uit elkaar kan kennen, en zij doen
mij erg zeer, als ik begin te lezen."
«Arme jongen;" hervatte de meester, «waarom
hebt gij mij dit niet eer gezegd ?"
«O meester," antwoordde Stoffel, «ik was bang,
dat moeder het le weten zou komen, en mij
niet meer naar school zou laten gaan; ook dacht
ik altoos, hel zal wel van zelf weer beter worden."
«Dal was toch verkeerd, Stoffel," zeide de
meesier weder; «zoo iels moet gij nooit verbor-
gen houden. Hadt gij het bijtijds gezegd, dan
waren uwe oogen misschien nu alweer genezen."
Na de school bracht de meester zelf Stoffel
naar huis. Gij kunt denken, hoe de moeder
verschrikte, toen zij alles hoorde. Den volgenden
morgen ging zij terstond met hem naar den dok-
ter. Deze bezag de oogen en schudde bedenke-
lijk het hoofd. «Ik vrees," zeide hij, «dat ik er
weinig aan zal kunnen doen. Waart gij een paar
weken eer gekomen, dan was er nog kans ge-
weest." — Stoffel en zijne moeder begonnen le
schreien. — «In alle geval," voegde de dokter