Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
35« LES.
§toirel en zijne moeder.
Sloffe! woonde met zyne moeder, broeders en
zusters in eene kleine boerenwoning omtrent een
half uur van het dorp. Hij ging dagelijks met
vreugde naar de school van het dorp , en hoewel
de weg lang en soms zeer lastig was, toch kwam
Stoffel nooit te laat. Winter of zomer, altoos was
hij er op tijd , en hij kende zyne les als de beste.
De meester zag met genoegen , hoeveel Stoffel van
het leeren hield ; daarom leende hij hem wel eens
een bock om mee naar huis te nemen , en zoo
kwam het knaapje spoedig vooruit.
Doch eenigen tyd later veranderde dit geheel
en al; de arme Stoffel, in plaats van de eerste
in zyne klas te zijn, ging allengs achteruit, en
werd spoedig de laatste; haast nooit kende hy
zijne les, ofschoon men niet kon merken , dat hij
minder naarstig of oplettend was dan vroeger.
De meester begon te denken , dat er iets niel wel
mei hem was; en inderdaad, op zekeren namiddag
zag hij, dal Stoffel, in plaats van zijne les te
leeren, luidop zal te schreien , met zijn boek
haast vlak voor zijn gezicht. « Stoffel, mijn jon-
gen zeide hy , « wat scheelt er aan ? Hoe
komt hel, dal gij uwe lessen niel meer geleerd