Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
eens vliegende visschen, als hunne vinnen droog
worden , juist op het dek van het schip neder. Soms
nog ziet men een heel andere grap. Er vliegen
namelijk vogels over het water heen en weer, en
loeren op de visschen. Zij kunnen hun echter weinig
kwaad doen , zoolang als ze in het water blijven ,
waar zij eigenlijk thuis behooren ; maar als zij onder
elkander oorlog voeren en daarbij zich in de lucht
wagen, schieten de vogels, die nog meer verstand
van vliegen hebben dan zij , op hen toe. Nu eens
wordt de vluchteling, dan weder zijn vijand, soms
ook wel alle beide gepakt, en dan komen zij hun
leven lang niet meer in liet water. En daarmee
maken de scheepslui zich vroolijk.
Nu, daar mag men ook vrij om lachen : visschen
immers zijn maar visschen , en zij kunnen er geen
kwaad mee doen , dat zij elkander beoorloogen; zelfs
heeft onze Lieve Heer de eene gemaakt, om aan de
andere tot voedsel te dienen. Hetzelfde kan men
zeggen van de vogels. Maar met de menschen is
het anders: hen heeft de goede God bestemd om
onderling in vrede te leven. Als mensehen met
elkander oneenig zijn en elkander vijandig behan-
delen , is dit geene onschuldige grap, maar het is
kwaad , en soms wel groot kwaad.