Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Van vogels en visschen gesproken , — voorzeker
zwemt eene eend niet juist zooals een baars, en
een visch vliegt niet als een ooievaar; maar daarmee
is het zóó gelegen:
De voorste vinnen van sommige visschen zijn
zeer lang en kunnen wijd uitgespannen worden;
door middel dezer vinnen kan de visch zich dan
een tijd lang in de lucht verheffen. Maar ten
eerste: dit gaat slechts zóó lang goed, als de huid
nat blijft; zoodra zij droog wordt , valt de visch
weer in het water. Ten tweede: de visch verlaat
het water niet zonder noodzakelijkheid; hij gaat niet
voor louter pret eene luchtwandeling maken ; ook
doet hij het niet om den waaghals te spelen en met
zyne kunst te pronken , maar alleen als hij vervolgd
wordt door een roofvisch, dien hij anders niet ont-
komen kan ; — en daarin doet hij wijzer dan menig
meusch, die met nuttelooze kunstjes en toeren reeds
armen of beenen gebroken heeft.
Zulke vliegende visschen geven aan zeevaarders,
die weken lang niets dan lucht en water rondom
zich hebben , op hunne vervelende reizen dikwijls een
vermakelijk schouwspel. Bijzonder aardig is het, als de
roofvisch, die de vliegende visschen vervolgt, ook iets
van vliegen kent, en ze buiten het water achter-
nazet. Dan ziet men eene vreemde vischjacht in de
lucht. Soms grijpt de roofvisch zijne prooi en neemt
ze weer mede in het water, soms ontgaat zij hem
door snelheid of als bij toeval. Ook vallen wel