Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
gekleurd is, brengt mij het eeuwige vuur der hel te
binnen, waarin diegenen gestraft worden, die in
doodzonde sterven. Het zesde en laatste blad is als
van goud en toont mij den glaus en heerlijkheid des
Hemels, welke ik verdienen kan , als ik mijnen God
tot aan mijnen dood getrouw dien. — Ziet, kinderen ,
aldus lees ik dagelijks in dit boek; reeds meer dan
zestig jaar heb ik er in geleerd, en ik verzeker u ,
dat ik het eiken dag nog altijd met veel genoegen in
handen neem. Door de lessen, die mij in dit boek
gegeven worden , getrouw op te volgen, ben ik altijd
recht gelukkig geweest, en ik kan u bij ondervinding
zeggen, dat men zonder deugdzaam te zijn, nooit
vergenoegd kan leven."
De beide knapen waren getroffen over de woorden
van den grijsaard, en vraagden hem om vergifenis
over hunne moedwilligheid; zij besloten voortaan eer-
bied voor de grijsaards te hebben, en door een deugd-
zaam leven hun tijdelijk en eeuwig geluk te verzekeren.
Eer de grijsaards, lieve kind,
Waar gij»hen ook immer vindt;
Grijsaards geven goeden raad.
Volg hun lessen metterdaad.