Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
sterren; de aarde mei de boomen, planïen en
kruiden, die er groeien ; met de dieren , klein en
groot, die er op leven ; — de zeeën , rivieren en
andere wateren , nu eens stil en kalm , dan door
stormwind bewogen; de lucht, nu eens helder, dan
betrokken , nu eens stil , dan stormachtig ; de wol-
ken , die ons nu eens een zachten regen , dan een
ontzaglijk onweer aanbrengen , — dat alles, en
nog Ycel meer, dat ik niet allemaal noemen kan ,
heelen wij de natuur. Hebt gij mij verstaan, Pieter ?
Pieier. Ik meen van ja , vader.
De vader. Welnu, dal alles hebben de men-
schen al zoolang oplettend beschouwd , zij hebben
daarin veel schoons en wonderbaars opgemerkt, en
altoos vinden zij nog iels , dal zij vroeger zoo niet
hadden gezien. Kijk, daarom noemt men de
naiuur wel eens een boek , waar men veel uit
leeren kan , en waarin men nooit uitgeleerd raakt.
Gij moest eens welen, hoeveel geleerde menschen
haast heel hun leven lang bezig geweest zijn, om
bij voorbeeld den loop der sterren aan den hemel
na te gaan, en nog welen zij er de helft niet
van. En dat is nu nog maar één blaadje uit
dal groole boek. In dat boek slaat genoeg, om
aan de knapste menschen voor duizend jaar werk
te geven ; en toch kunnen ook de eenvoudigste