Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tendheid hescJiouwde. Zijne haren waren wit als
sneeuw, en de tevredenheid was op zijn gelaat te
lezen. Twee moedwillige jongens , die hem aldaar zagen
zitten , durfden het ivagen den vromen grijsaard uit
te lachen. Zij gingen tot hem en vraagden ojp eenen
spottenden toon: „ Wat leest gij toch in dat boek:
ik wed, dat gij het A. B. C. niet eens kent ?"
„ Beste jongens, antwoordde daarop de grijsaard
op eenen zaehten toon, in mijn boek staat ook niets
van het A. B. C. Ziet maar eens, de bladen zijn
ledig, en toch lees ik deze zes blaadjes dagelijks
zeer aandachtig; ook heb ik er zeer veel uit geleerd.'^
De jongens werden hierdoor recht nieuwsgierig, en
wilden gaarne weten , hoe de grijsaard wit een boek
zonder letters wel iets leeren kon; daarom sprak
de grijsaard verder: „ Het eerste blad is hemelsblauw
en vermaant mij, nimmer den Hemel te vergeten:
het tweede is rozerood en herinnert mij aan het
dierbaar Bloed, hetwelk Jezus voor mij aan het
kruis vergoten heeft; o, daardoor word ik krachtdadig
opgewekt, om Jezus , die mij zoozeer bemind heeft,
dat Hij zelfs voor mij heejt willen sterven, steeds
vurig te beminnen. Het derde is sneeuwwit; dit leert
mij deugdzaam en zuiver te leven, en het kleed der
onschuld, hetwelk ik in het H. Doopsel ontvangen
héb, steeds zorgvuldig te bewaren. Het ^ vierde is
geheel zwart en herinnert mij aan den dood en aan
het graf, waarin ik eens zal begraven worden. Het
vijfde blad, dat gij hier ziet en dat zoo vuurrood