Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
dood zgn zou. Beiden brachten in de grootste
verslagenheid aldus meer dan een uur door, toen
gelukkig de vader bij hen kwam, die hun de
ongegrondheid hunner vrees voorhiehl, er bijvoe-
gende, dat zij niettemin altijd wel bezorgd moch-
ten zijn, om zich tot den dood bereid te houden,
wijl ieder uur voor elk mensch het laatste kan
wezen. Daarop begaf hij zich met hen naar de
plaats , waar het gelik was gehoord, en loonde
hun, dat het door een klein insect veroorzaakt
werd , hetwelk om het tikkend geluid , dat het
maakt, horloge-tor genoemd wordt. Dit gelik is
niets anders dan een vriendschappelijk sein, waar-
mede dit diertje andere torren lot zich roept. Het
geeft gewoonlijk van zeven lot elf tikken , houdt
dan een poos stil en begint daarna weder opnieuw.
Een kind, dat sehriht bij elk gerucht.
Mocht wel „Bang haasje' heeten;
Vrees nimmer eer gij weet loaarom;
Wil dit toch nooit vergeten.

31e les.
Het boek zonder letters.
Een godvruchtig grijsaard zat op eenen zomer-
avond onder de schaduw van eenen eik en had een
hlein hoekje in de hand, hetwelk hij met veel oplet-