Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
roovers gered, en hem van eenen anders gewissen
dood bevrijd. Zonder den hond kan de herder zijne
kudde schapen niet behoorlijk bij elkander houden;
zonder den hond zou de jager het wild niet zoo
gemakkelijk kunnen opsporen. Veel, zeer veel zou
ik u van dit getrouwe dier kunnen verhalen, en
misschien zou menig kind daardoor tot vele schoone
deugden kunnen worden opgewekt. — Weldaden
vergeet de hond nimmer, maar beleedigingen veelal
zeer spoedig, waarvan onder andere het volgende
ten bewijze kan strekken.
Een hardvochtige jongeling had zijnen hond, dien
hij wilde verdrinken , bij zich in een schuitje ge-
nomen. Toen hij zich hiermede op het midden van
een breed water bevond, wierp hij den hond uit het
schuitje en wendde alles aan, om hem onder het
water te houden. De hond spande echter al zijne
krachten in, om weder in het schuitje te komen ,
maar werd telkens door den hardvochtigen jongeling
teruggestooten. Doch ziet ! toen deze den hond weer
eenen stoot wilde geven, stortte hij voorover in het
water, en tevergeefs deed hij alle moeite om er uit
te komen; maar de getrouwe hond, dien hij had
willen verdrinken, het ongelijk vergetende, dat hem
was aangedaan , zwom naar hem toe, greep hem
bij de kleederen vast, en redde hem het leven.
Jleeft men u een dieml tewezen,
Zorg, dat gij dien nooit vergeet,
Boch wil aanstond» graag vergeven
Alles, wat men u misdeed.