Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
geweest, die kaar afgeloerd en het geld stil weggenomen
had, — kortom , de guldens waren niet meer te vinden.
Toen de vader de zaak vernam , zeide hij: „ Zie-
zoo , Max, dit is een goede les voor u; zij is u wel
twee gulden waard. Het was zeker onnoozel van
onze Maria , dat zij giddens wilde gaan poten; maar
van u is het zeer leelijk, dat gij elkeen, als gij
maar kunt, iets wijs zoekt te maken.
28e LES.
De hond.
Wie uwer, kinderen, is er, die niet gaarne iets
van den hond verneemt ? Voorzeker, gij zijt allen
met dit trouwe, vriendelijke, gewillige en leerzame
dier bekend. Menigmaal hebt gij u zeker reeds met
zijne kunstjes vermaakt en u over zijne getrouwheid
verheugd. Ja gewis , getrouwer dier wordt zelden
aangetroffen. Hij bewaakt het huis en de goederen
van zijnen meester , en zou zich liever laten dooden ,
dan het goed van zijnen meester overgeven. Reeds
op eenen verren afstand bespeurt hij den dief, die
de plaats, welke door den hond bewaakt wordt,
wil bestelen, en waarschuwt door zijn geblaf de
huisgenooten tegen het dreigende gevaar. — Ook
beschermt hij met eene bewonderenswaardige ge-
trouwheid zijnen meester tegen de vijanden.
Hoe menigmaal heeft hij hem uit de handen van