Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
270 LES.
De zilrerstrulk.
Max was de zoon van voorname en rijke ouders
maar hij had een leelijk gebrek, namelijk dat hij
gedurig iedei'een wat op de mouw trachtte te spelden.
Eens zat hij een brief te schrijven, en hij had
twee nieuwe gxddens naast zich op tafel liggen, die
hij pas van zijn oom gekregen had. Zijn zusje
Maria, een kind van zeven jaar, kwam in de kamer
gehuppeld, zag de sehoone blinkende zilverstukken
en vraagde : „ Zeg , Max , waar komt het zilver van-
daan?" Max antwoordde: „ Wel, kind, dat groeit
aan den zilverstruik. Men zet de guldens jidst als
hoonen in den grond; daar komen dan groote strxdken
van , die vol mooie guldens hangen."
Nu ging hij weer druk voort met schrijven, en
liet de kleine Maria in de kamer op en neer loopen
zonder naar haar om te zien. Zonder dat Max
het merkte , nam het kind de guldens van de tafel,
liep naar den tuin en stopte ze in den grond. Toen
Max zijn brief af had, en hem wilde toevouwen,
kwam Maria binnen en zeide : „ Ha , Max , nu zult
ge spoedig veel geld hebben, ik heb de guldens al
gepoot." Max sprong verdrietig op, nam haar hij
de hand, haastte zich met haar naar den tuin en
sprak : „ Zeg op , gauw , waar hebt gij de gxddens
ingestopt ?" Maar de kleine Maria wist de plaats
niet jxdst aan te wijzen, of misse/iien was er iemand