Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
onderhouden , en gij zijt met Gods bijstand nu reeds
in staat, om door een braaf gedrag ook anderen tot
de deugd op te wekken ; uit het volgende voorbeeld
zien wij dit duidelijk.
Vóór vele eeuwen werden de Christenen zeer ver-
volgd. Men zocht hen zelfs met geweld tot de zonde
over te halen en tot afval van het geloof te brengen.
Zij, die getrouw bleven en hun geloof niet verloochenen
wilden, hadden alsdan veel te lijden , en werden dik-
wijls tot den pijnlijksten dood veroordeeld. Gaarne
stierven nochtans deze ijverige Christenen, omdat zij
dan als martelaars in den Hemel gekroond werden.
Zij wilden zelfs liever de verschrikkelijkste folteringen
uitstaan, dan iets doen, wat strijdig was met hun
heilig geloof. — Bij eene dergelijke vervolging werd
eens eene groote menigte Christenen van Karthago
in ballingschap weggevoerd, waaronder zich twaalf
jeugdige knapen bevonden, welke door hunnen bij-
zonderen aanleg voor de muziek , en door de zuiver-
heid hunner stemmen grootelijks uitmuntten. Toen
de vervolgers der Christenen dit vernomen hadden
gaven zij aanstonds het bevel, dat men deze knapen
zou sparen en van het geloof zoeken af te brengen.
De jeugdige helden , dit hoorende, smeekten onder
eenen vloed van tranen, dat men hen toch met de
overige Christenen zou laten vertrekken. Schreiende
hielden zij zich aan de moedige strijders van Jezus
Christus vast en zeiden, dat zij liever wilden sterven,
dan zich van hunne vrienden laten scheiden. Men
V. J. 5