Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Aldus spraken de godvrucbligc ouders; zy be-
gonnen nu gexamenlijk mel de kinderen le bidden ,
en daarop ging de vader mei nieuwen moed er
nogmaals op uit om werk le zoeken , lerwijl de
moeder en de kinderen met het gebed voortgingen.
— Hun vertrouwen werd niet beschaamd gemaakt:
nog dien zelfden dag kreeg de vader werk, en boven-
dien had hij hel geluk van voorlaan bij een aan-
zienlijken koopman een goed bestaan te vinden.
Ga tot God in al uw lijden^
Bid tot llem in ramp en nood;
Hij, die H hon gr ig musckje spijzigt ^
Geeft aan elk het daaglljhsch brood.
25e L E S.
»c twaalf kleine Apostelen.
Gij weet zeker reeds, kinderen, welke groote genade
gij door het II. Doopsel ontvangen , en wat gij toeu
aan God beloofd hebt. O , tracht dau geheel uw
leven uwe plechtige doopbeloften getrouw te onder-
houden , en laat u nimmer overhalen, om iets tegen
deze beloften te bedrijven. Komt er ook in latere
jaren altijd moedig voor uit, dat gij Christenen zijt,
en nimmer iets zult doen , wat strijdig is met uw
heilig geloof. — Ofschoon gij nog jong zijt, moet
gij nochtans de geboden van God en van de lï. Kerk