Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
herinneren, — Telkens als hij mij zag, vraagde
hij mij, of ik hef vogeltje niet vergat; eenige
dagen vóór zijnen dood zeide hij mij nog, dat ik
toch vooral hel kanarievogeltje goed moest verzorgen.
« En wat meent gij nu wel, dat ik bij het
zien van dit vogeltje dacht ? Zie , dacht ik , die
goede heer was zoo liefderijk voor een vogeltje
bezorgd; hoe zou dan de goede God ook niet
voor ons menschen zorgen ? O neen , die goede
Vader in den Hemel, die zelfs de hongerige
musch op de besneeuwde haag niet vergeet, zal
het ons aan het noodige levensonderhoud niel
lalen ontbreken."
«Gij hebt gelijk, Willem, zeide hietwp de
moeder, die gedachte komt van God; Hij, die
ons vertrouwen in zijne voorzienigheid voor een
tijd heeft willen beproeven , zal ook wel uitkomst
geven , als wij maar blijven vertrouwen en vlijtig
het onze doen."
« Zeker, hernam vader Willem , zoo is hel :
een mensch , die op God vertrouwt en arbeiden
wil, zal zeker redding vinden. Welaan, wenden
wg ons nogmaals tot onzen goeden Vader hier-
boven ; smeeken wij Hem , met meer betrouwen
dan ooit, om zijnen bijstand , en houden wij ons
verzekerd , dat wij geholpen zullen worden."