Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
vroeger in dienst geweest was , had hel hein bij
zijn sterven nagelalen, en ilaarom kon vader
Willem , — zoo beeile de werkman , — van het
dierlje niet scheiden.
De moeder en de kinderen zagen met verwon-
dering, hoe zijn gelaat eensklaps ophelderde, ter-
wijl hg naar het kooilje keek. Wat had hij dan
gezien ? Niels bijzonders: de kanarievogel Het zich
niet eens hooren , hij zal heel stil in zijne kooi.
Terwijl de moeder en de kinderen dachten, wat
vader toch wel in zulk eene opgeruimde stemming
bracht , was hij reeds opgestaan , wreef zich in
de handen , en sprak : « Komaan , geen moed
verloren ; onze goede Vader in den Hemel leeft
nog!" En toen nu allen hem met groote oogen
aanzagen, ging hij voort: « Ziet gij daar ons
kanarievogeltje ? Gij weet, hoe de oude heer
Frederik van het kasteel, die zooveel van my
hield, het mij in zijne laalste ziekle heeft toe-
vertrouwd. — Ziedaar , Willem , zeide hij my ,
neem gij dit vogeltje mede; zijn gezang placht
mg zoo op te vroolgken, maar nu kan ik het
geluid van het lieve dierlje niet meer ver-
dragen. Neem gij het dus mede, ik schenk het
u ; maar zorg er vooral goed voor; als ik sterf,
zal het u nog altijd aan uwen ouden heer Frederik