Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
24^ LES.
Het kanaricvogcMje,
Een \lijlige werkman was door velerlei onge-
lukken tot armoede vervallen; het ergste was,
dat hij sedert eenigen tijd geen werk kon vinden ;
daardoor ondervond hij nu met zijn gezin het
grootste gebrek. Dikwijls vraagden zijne kinderen
hem schreiende om een stukje brood , en hij kon
hel hun niel allyd geven. Eindelijk werd hem
nog aangezegd , dal hij het huisje, waarin hg
woonde, verlaten moest, omdal hy de huur niet
kon betalen.
Eens op eenen morgen zat hij , na het karig
onlbijl, met hel hoofd in de handen aan de tafel
droevig na Ic denken , waar hij misschien nog
werk zou kunnen vinden , en hoe het toch wel
in de toekomst mei hem en zijn huisgezin gaan
moest. Dc moeder en de kinderen zaten bij hem,
en niemand sprak een woord. Toen hij nu weer
eens van de lafel opzag, viel zyn oog als bij
toeval op het kanarievogeltje , dat tegenover hem
in een kooitje aan den muur hing.
Had hij dan nog een kanarievogeltje, denkt
gij misschien. Ja, maar hoort eens waar het
vandaan kwam. Een edelman, bij wien hij