Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
boeren gevangen, liet vleesch van deze die-
ren is zeer malsch , heeft eenen aangenamen
smaak en verstrekt dus tot een welsmakend
en gezond voedsel, hetwelk of versch of ge-
zouten en gerookt gebruikt wordt. Het ge-
tal vogels , hetwelk aldaar gevangen wordt,
is zoo groot, dat de inwoners er zelfs eenen
aanmerkelijken handel buitenslands mede
drijven; ook de plnim- en donsveeren,
welke van deze vogels komen, worden
door de bewoners met veel voordeel ver-
kocht. Geen wonder dus, dat deze vogels
in Noorwegen in groote waarde staan.
Jaarlijks worden er openbare gebeden en
dankzeggingen vóór en na de vogelvangst
ten Hemel opgezonden, ten einde van den
goeden God dit zoo noodzakelijk middel
van bestaan af te smeeken, en na ontvan-
gen weldaden , Hem voor zijne gaven te
bedanken. Mochten wij , die meer bevoor-
recht zijn, ook grootere dankbaarheid aan
den goeden God betuigen ! —