Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
door eene of andere soort van dieren , welke
er alsdan gevonden wordt. Zoo treft men
in Noorwegen , waar het over het algemeen
zeer onvruchtbaar is, onder andere eene
groote menigte zeevogels aan, welke zich
in dit land op eenen bepaalden lijd op zeke-
ren berg nederzetten. — Deze vogel heeft de
grootte van eene gans, en is van eene grauw-
achtige kleur. Zoodra de bewoners dier
streek vermoeden, dat de vogels een ge-
genoegzaam getal eieren gelegd hebben , be-
geven zij zich naar de nesten , ten einde er
de eieren en het zachte dons uit te halen
en van een en ander een gepast gebruik
te maken. De vogels beginnen kort daarna
weder te leggen, doch dezen keer laat men
hun de eieren uitbroeien, en zoodra de
jongen uitgekomen zijn, breekt men hun
het voorste lid van het vleugelbeen, om
hun aldus het wegvliegen te beletten. Wijl
hierdoor de vogels echter in korten tijd zou-
den uitgestorven zijn, laat men van ieder
nest een paar onbeschadigd. Wanneer nu
de jonge vogels hunne nesten willen ver-
laten ; worden zij zonder moeite door de