Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
„Gij hadt gelijk, Rozalia, hernam de juffrouw ,
ach neen, ik was ook niet gelukkig; altijd was ik
in den grootsten angst van de wereld. Ik hoop nu
door een deugdzaam leven rust te zullen vinden."
Rozalia kwam nu weer bij dezelfde juffrouw in
huis, waar zij , zoolang deze leefde, veel genoegen
liad , en bij haren dood kreeg zij nog een aanzien-
lijk geschenk.
O, hoezeer beloont God toch elke goede daad !
en dit was nog maar hier op aarde; wat zal het
dan wel in den Hemel zijn?
Hoe groot is niet het loon,
Dat God verleent op aarde
Aan hem, die deagdzaam leeft;
Maar wie zag ooit de kroon,
Die Hij aan brave menschen
Hiernamaals eeuwig geeft ?
23« LES.
De zeevogels in IVoorwegen,
Men vindt geene plaats op de aarde, waar
men niet de liefderijke zorg van den wijzen
en goeden God kan bespeuren. Daar, waar
dikwijls gebrek aan vele nuttige gewassen
bestaat, w ordt dit gemis weder vergoed