Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
geen vleesch eteu." De juffrouw trachtte haar wel
over te haleu , doch Rozalia bleef standvastig.
Toen na eenige weken de juffrouw zag, dat zij
aan llozalia niets kon verzetten, zond zij haar weg.
Het goede kind verdroeg dit nochtans geduldig en
bad zelfs voor de ongehikkige juffrouw.
Zij moest nu wel is waar eenigen tijd in armoede
leven, maar God beloonde hare standvastige deugd,
door haar gebed voor de bekeering der juffrouw te
verhooren. De juffrouw zag in, hoe verkeerd zij
deed; zij beterde zich, biechtte en liet daarop
Rozalia bij zich komen.
Diep getroffen zeide zij: „Goede Rozalia, ik zie
nu , hoe verkeerd ik gedaan heb ; ik heb u niet goed
behandeld, maar vergeef het mij. Ik heb mij voor-
genomen , voortaan Gods geboden te onderhouden."
Rozalia was getroffen over de woorden van de
juffrouw; vol vreugde zeide zij: „O juffrouw, hoe
verheug ik mij ! Geloof mij , ik heb u nooit iets
kwalijk genomen, en gij behoeft mij dus geene ver-
giffenis te vragen. Ik had altijd medelijden met u,
dikwijls dacht ik aan datgene, wat ons de Pastoor
eens in de christelijke leering gezegd had: „Lieve
kinderen, als iemand de geboden van God of van de
H. Kerk niet onderhoudt, kan hij nooit gelukkig zijn ;
al is hij ook nog zoo rijk, hij is toch nooit gerust.
Er is geen geluk voor de ondeugenden." Ach, als
ik II dau zag, werd ik zeer bedroefd, want mij dacht,
dat ik het aan u zien kon, dat gij veel verdriet hadt.