Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
hoe het kwam, dat hij niet door den
leeuw verscheurd werd. Deze verhaalde
daarop , wat er in het hol gebeurd was ,
waarop allen uitriepen : «.Leve de mede-
lijdende slaaf en de dankbare leeuw T De
koning , die dit weldra vernomen had,
schonk aan den slaaf het leven, de vrij-
heid en tevens den leeuw.
22e les.
tVle zou dat ook wel doen?
Rozalia was slechts veertien jaren oud, toen zij
hare ouders verloor; zij kwam in dienst bij eene
juffrouw, die niet deugdzaam was.
Dewijl zij door hare ouders zeer godvruchtig was
opgevoed, achtte zij het zich nu ten plicht, hare
juffrouw uit al haar vermogen te helpen. Alles was
er zeer naar haren zin. Maar wat gebeurt er? Op
den eersten Vrijdag, dat zij bij de juffrouw was,
werd er onder andere spijzen ook vleesch op tafel
gebracht. Rozalia wist zeer goed, dat zij dit niet
eten mocht, en liet het dus onaangeroerd staan. Toen
de juffrouw dit bemerkte, vroeg zij: „Wat scheelt
u, zijt gij ziek ?" — Rozalia antwoordde: „Ach
neen, juffrouw, maar het is Vrijdag, dus mogen wij