Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aj bleef de leeuw gestadig hij den ont-
vluchten slaaf, voorzay hem dagelijks van
wildbraad en volgde hem alom, als een
getrouwe hond.
Welk eene dankbaarheid, en dat van een
wild dier! Hoezeer moeten vele menschen
zich dan niet schamen , indien zij beden-
ken , dat zij ten opzichte van hunne wel-
doeners en dikwijls zelfs ten opzichte van
den goeden God zoo ondankbaar zijn!
Eenigen tijd later werd echter de leeuw
door jagers gevangen ; kort daarop viel de
slaaf in handen van het gerecht, cn werd
ter dood veroordeeld. Men plaatste den
ongelukkige op een groot plein, hetwelk met
hooge muren was afgesloten, alwaar nu een
verbazend groote leeuw, wien men eenen
geruimen tijd zijn voedsel onthouden had,
om hem des te woedender te maken, op
hem werd losgelaten. De leeuw vloog brul-
lend naar den van angst sidderenden man,
doch bleef plotseling staan, kwispelde met
zijnen staart en likte den slaaf vrien-
delijk de handen. Alle aanschouwers ivaren
hierover verwonderd en vraagden den slaaf.