Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
•21« LES.
De 1 e c u VI.
Zelfs de redelooze dieren yeven ons trej-
fende blijken van dankbaarheid; God wil
ons daarmede leeren, hoeveel meer wij
menschen ons voor ontvangen weldaden
altijd dankbaar moeten betoonen. 7mo
verhaalt men de volgende treffende geschie-
denis van eenen lecuiv.
Een slaaf, die zijnen meester onthopen
was, verborg zich in een hol, waar kort
daarop een leeuw jammerlijk kermende
kwam inloopen. De slaaf verschrikte op
het eerste gezicht van dit verscheurende
dier ; hij meende reeds het einde van zijn
leven te zien , doch zijne vrees werd weldra
in medelijden veranderd. De leeuw toonde
hem namelijk kermende zijnen poot, waar-
in een groote, scherpe doorn zat. De
slaaf trok er dien voorzich tig uit, ver-
bond vervolgens den poot met zijnen zak-
doek en de leeuw likte vriendelijk de hand
van zijnen medelijdenden weldoener, als
wilde hij hem bedanken. Van dien tijd