Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Wil men u lot kwaad verleiden ,
Zei men u lot zonden aan ,
Laat u dan toch niet bedriegen ,
Maar roep dan Maria aan :
Zij zal aanstonds voor u strijden ,
En u van 't gevaar bevrijden.
Leeft ge op aard , van elk verlalcn ,
Arm en in den groolsten nood ,
Roep dan aanstonds tot Maria ,
Vraag aan haar om hulp en brood
Zij verhoort uw droevig klagen ,
En zal bijstand voor u vragen.
Is 't de dood , die u doel schrikken ,
Vindt gij nergens uitkomst meer,
Vreest gij na uw dood voor straffen ,
Bid , bid dan Maria weer :
Dan hebt gij geen dood te vreezen ,
'l Slerven zal u zalig wezen.
Wie ge ook zijl, bemin Maria ,
Arm en rijk , en groot en klein ,
Bid haar daaglijks met vertrouwen ,
En gy zult gelukkig zijn.
Eeuwig wil ik haar behooren ,
Dan ga 'k zeker nooit verloren I