Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
groeten; vraagt daarbij aan Maria al wat gij uoodig
hebt, en verzoekt haar , dat zij u altijd moge bescher-
men. Bidt ook iiwen heiligen Engel, dat hij die
gebeden voor u aan haar wil opdragen. Als gij dit
trouw volbrengt, zult gij voorzeker braaf en geluk-
kig leven, en eens eene sehoone plaats krijgen bij
uwe lieve Moeder in den Hemel.
20« LES.
Bemin Maria.
O mijn kind , bemin Maria ,
Wees loch sleeds haar liefste kind ,
Want zij is een goede Moeder,
Die ons allen leer bemint;
En als wy ook haar beminnen ,
Leidt ze ons eens den Hemel binnen.
Weet gij nergens troost te vinden ,
Wordt gij door de smart ontsleld ,
Deel aan haar uw droefheid mede ,
Zeg haar, wal u plaagt of kwelt :
Zij zendt niemand hooploos henen ,
En zal u dus hulp verkenen.