Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ól
de heilige Maagd beminde, en dan namen zij op-
nieuw het besluit om den godvreezenden Augustinus
na te volgen, en evenals hij onze Lieve Vrouw
steeds hartelijk lief te hebben.
En gij , mijue kinderen , zoo ging vader Goedhart
voort, doet ook gij als Augustinus deed, bemint
altoos uwe lieve Moeder Maria; dan zal het u hier
en hiernamaals welgaan.
— Moeten wij dan ook brieven schrijven aan onze
Lieve Vrouw , vader ? vraagde Emma weder.
— Dat had ik haast vergeten , zeide de vader ,
maar onze kleine Emma brengt er mij weer op. Zeker
moeten wij allen, en wel dikwijls, eenen brief
schrijven aan onze Lieve Vrouw. Ik wil niet zeggen ,
dat wij juist op papier moeten zetten , wat wij haar
verzoeken willen , en dit dan voor een harer beelden
neerleggen; neen, zoo is het niet gemeend. Wij
kunnen dit nog anders doen , en heel gemakkelijk;
hoort maar!
Ieder gebed, dat wij met eerbied tot onze Lieve
Vrouw doen , kunnen wij eenen brief noemen, dien
wij haar in den Hemel toezenden. Die goede Moeder
weet dan aanstonds wat wij haar verzoeken; onze
heilige Engelbewaarder brengt onze gebeden met
vreugde naar den Hemel en verzoekt ook voor ons
aan Maria, dat zij ze zal verhooren. Zulke brieven
ontvangt de H. Maagd zoo gaarne!
Bidt daarom alle dagen (maar vooral 's morgen
en 's avonds) met veel eerbied uwe drie Wees ge-