Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
hij eeneu brief schrijven naar den Hemel? Wie
moest dien brief dan wegbrengen ?
— Mijn kind, hernam de vader, luister maar
verder, dan zult gij het terstond begrijpen.
Als Augustinus iets bijzonders te vragen had,
schreef hij zijn verzoek op papier, en als hij het
dichtgevouwen en er opgezet had: „Aan mijne goede
Moeder Maria in den Hemel," legde hij den brief
vóór het beeld der heilige Maagd neder.
De brief bleef dan daar wel liggen, maar onze
Lieve Vrouw wist toch, wat Augustinus haar ge-
schreven had , en liet ook niet na hem te verhooren.
Doch daar zij op deze wereld zijne oprechte gods-
vrucht niet genoeg kon beloonen, zoo haastte zij
zich door hare voorspraak te verkrijgen, dat hij
spoedig in den Hemel opgenomen werd.
In zijn twaalfde jaar werd Augustinus reeds in
den ■ Hemel geroepen , waar zijn geluk nu eeuwig
zal duren. AVat zal hij blijde geweest zijn, toen
hij daar voor het eerst zijne goede Moeder Maria
zag, die met eene menigte Engelen en Heiligen
hem daarboven verwelkomde!
Ofschoon nu Augustinus niet meer op deze wereld
was, bleven zijne makkers toch nog altijd met eer-
bied aan hem denken. Als zij maar iets zagen, dat
hij in zijn leven gebruikt had, herinnerden zij zich
aanstonds, hoe deugdzaam hij was en hoezeer hij