Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Lieve kinderen, blijft toch geheel uw leven de hei
lige Maagd eeren en beminnen! Zij is zulk eene goede
Moeder, en wenscht vurig ons allen recht gelukkig
te maken; maar zij bemint allermeest diegenen, die
haar ook beminnen en dikwijls tot haar bidden.
Dezen avond wil ik u nog eens iets vertellen van
een jongetje, dat onze Lieve Vrouw hartelijk lief-
had , en reeds in zijne jeugd daarvoor het schoonste
loon mocht ontvangen. De kleine Augustinus had
reeds vroegtijdig van zijne brave ouders geleerd de
H. Maagd te eeren en als zijne allerliefste Moeder
te beminnen; hij stelde zich dagelijks vol betrouwen
onder hare bescherming. Onze Lieve Vrouw hielp
hem daarom ook bijzonder, en met de jaren nam
hij te gelijk toe in wijsheid en deugd, zoodat iedereen
die hem kende, achting en liefde voor hem had.
Toen Augustinus ruim negen jaar oud was, deden
zijne ouders hem op eene kostschool. Hier was bij
het voorbeeld van al zijne medeleerlingen; allen
hielden veel van hem, en werden door zijne gods-
vrucht ook opgewekt tot hartelijke liefde jegens de
heilige Moeder Gods.
Als deze kleine dienaar van Maria haar eenige
bijzondere gunst verzoeken wilde, dan schreef hij
haar met kinderlijke eenvoudigheid en met groot
vertrouwen eenen brief met het opschrift:
mijne goede Moeder Maria in den Hemel."
— Maar, vader, zeide de kleine Emma, hoe kon
V. J. 4