Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
door komt het, dat dit dier in bebomvde en be-
woonde streken zeer zeldzaam is; daar leven de
enkele bevers meest afzonderlijk en bouwen ook
zeer weinig of niet, zoodat zij geene groote schade
aanrichten. De bevers , die men in Frankrijk en
Duitschland hier en daar aantreft, leven slechts
in holen aan den waterkant, en nooit vindt men
daar de loop eener beek of rivier door deze dieren
gestremd, of beverwoningen in het water aange-
legd ; dit doen zij alleen in groote woeste streken,
waar zij in groote menigte kunnen leven.
Des winters maakt men jacht op de bevers,
vooral om de huid, die een kostelijk pelswerk
oplevert. Ook is hun vleesch , bijzonder als zij
zich met de bladen en de schors van berkeboomen
gevoed hebben, voor den mensch een smakelijk
voedsel.
19o LES.
Kant gij ook zulke brieven schrijven 1
Op een avond in de maand Mei, toen de kinderen
van vader Goedhart naar gewoonte samen een liedje
ter eere van onze Lieve Vrouw gezongen en een ge-
bed tot haar gedaan hadden, zeide de godvreezende
man tot hen :