Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
ivelfsel en hebben over het algemeen aan de land-
zijde geenen ingang , doch aan den kant der rivier
eene opening, opdat de bevers daardoor in het
ivaler kunnen komen. Men treft sommige van deze
hullen aan , welke van twee of drie verdiepingen
voorzien zijn, en dikwijls meer dan tien voet
middellijn hebben.
Op eenigen afstand van het bevershuis wordt de
voorraadkamer aangelegd. Hier brengen de bevers
alles bijeen, wat zij in den winter noodig hebben,
als : wortels , takken en boomschors ; deze voorraad
is somtijds zoo groot, dal er meer dan eene kar
mede vol geladen kan worden. De woningen,
welke aldus door de bevers vervaardigd worden ,
en waarvan men er somtijds van 20 tol 25 bij
elkander aantreft, zijn zeer hechl en dicht, en
worden van binnen zeer nel en zuiver gehouden.
Wanneer de bevers door eenige vijanden worden
aangevallen , waarschuwen zij elkander door met
hunnen staart in het water te slaan , en vluchten
naar den bodem der rivier; zoodra het gevaar
voorbij is; komen zij weder boven , en herstellen
dadelijk al de aangebrachte schade.
Gelijk wij gezien hebben, is de bever zeer op
de eenzaamheid gesteld ; de nabijheid der menschen
ontvlucht hij zooveel hij kan. Hierin moeten wij
weder Gods voorzienigheid erkennen. Immers daar-