Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-14
Dc bever houdl zich liefst op in onbewoonde,
afgelegen landstreken, waar hij veel water en
houtgewas vindt. In zulke streken , zooals er in
Noord-Amerika vele zijn, vereenigen deze dieren
zich soms ten getale van Ivvee of driehonderd en
bouwen er in het water hunne woningen.
Op plaatsen , waar het water gewoonlijk even
hoog blijft, kunnen zij terstond legen den oever
aan beginnen te bouwen; maar daar, waar het
merkelyk pleegt te wassen en te vallen , moet er
eerst een dam in de rivier worden gelegd, die
hel water belet weg te vloeien; want de woningen
der bevers moeten altoos half onder water staan.
Het is, alsof zij allen onnoodigen arbeid zoeken
te sparen ; zij weten ten minste voor het leggen
van zulk een dam zeer juist de ondiepten eener
rivier op te zoeken. Hetzelfde kan men opmerken
in de bouwsIolFen , die zij gebruiken. Het hout
leveren hun onderscheidene boomen, vooral ber-
ken , esschen en wilgen , die zij zooveel mogelijk
aan den waterkant kiezen, en zoo trachten door
te knagen, dal ze van zelf in het water moeten
vallen. De takken worden er afgebeten, en als
dit op hel land heeft moeten geschieden, rollen
of schuiven zij den stam en de zware takken
naar het water, waar zij ook het overige hout
heen dragen.