Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Moet ziju ziel van 't lichaam scheiden ,
O, dan kan hij zich verblijden :
Want zij stijgt uit 't tranendal
Opwaarts naar de Hemelwoning,
Waar zij voor haar deugd belooniug
A'an haar God verwerven zal.
Daar blijft zij het eind der tijden ,
's Werelds jongsten dag , verbeiden ;
Dan zal, door des Heeren macht,
't Lichaam heerlijk schoon herleven,
En met haar ten Hemel zweven ,
Waar 't eeu eeuwge vreugde wacht.
17« LES.
e I» e V c r.
Eeitdrachl maald macht; dit spreekwoord hebt
gij al dikwijls gehoord, en geen wonder, want het
beval eene waarheid , die onophoudelijk te pas
komt. Eén menscli alleen, of ook vele menschen
die het niet goed ééns zyn , kunnen weinig uit-
voeren; maar als velen eensgezind elkander helpen,
dan wordt hel zwaarste licht en gemakkelijk. De
goede God heeft gezorgd , dat zelfs de redelooze
schepselen door hun voorbeeld ons deze nuttige
waarheid gedurig zouden herinneren. Zulke voor-