Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Eerman. !Mij is 'took juist uiet bevalleu.
't Ergste , dacht ik , is , dat allen
Sterveu moeten, en ook gij,
Eu als Herman dood zal wezen,
Zal liij juist zoo zijn als dezen,
Naar en leelijk, ja, als zij.
Hein. Houd tocli op; gij doet mij beven.
"kWeet niet, wat ik wel wou geven,
Om van 't sterven vrij te zijn.
Karei, 't Zou wat fraais zijn ! nimmer sterven ,
Altoos hier op aard te zwerven ,
Vindt gij dat zoo wenschlijk, Hein?
En wat helpt ook al dat wenschen ?
Sterven moeten alle menschen;
Maar is dit dan zulk verdriet?
'tLichaam, ja, dat zal bederven;
Maar de ziel, die uiet kan sterveu ,
Zij vergaat uiet *t lichaam niet.
Zinkt het lijk in de aarde neder,
Zij keert tot haar Schepper weder,
Die haar loon naar werken schenkt
Zondaars mogeu angstig wezen,
^laar wat zou de brave vreezen ,
Als hij aan het sterven denkt 1