Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Dat kan iedereen zien, zeide Karei; na een duy
of drie wordt het in de aarde hegraven.
— En dan ?
— Dan bederft het spoedig en wordt heel akelig om
aan te zien , en ten laatste vergaat het heel en al.
— Goed, jongen, maar xvat dvnkt u, zou dat altoos zoo
blijven ? Immers neen , niet ivaar ? Op den lautsten
dag des oordeels zal onze Lieve Heer het loeer levend
tat het graf doen opstaan; Hij zelf heeft het ons
gezegd. Dan zullen de lichamen van alle menschen
die reeds gestorven zijn, ook van den man, die
daar straks begraven is, en van allen , die nog zidlen
sterven, weer levend uit het graf te voorschijn komen.
— De lichamen van de ondeugende menschen ook, vader?
■— Ja , Karei, van de ondeugende zoowel als van de
brave, maar zij zidlen er niet allen even scJtoon uitzien.
De lichamen van de brave menschen zidlen veel schooner
en blinkender zijn dan de zon ; maar de lickamen van
diegenen , die slecht geleefd hebben en in staat van
doodzonde gestorven zijn , zullen nog veel akeliger zijn
dan een bedorven lijk, zoo akelig en leelijk , dat ik
het niet zeggen kan. En dan sullen de brave menschen
met ziel en lichaam naar den Hemel gaan , waar zij
eeuwig gelukkig zullen zijn; maar de lichamen der
hoozen zullen met de zielen in de verschrikkelijke
vlammen der hel worden nedergestort, en daar eeuwig,
eeuwig branden, in de onuifsprekelijkste pijnen , veel
erger en ijselijker , dan wij ooit bedenken kunnen. Zeg
mij eens , Karei, bij welke van die menschen zoudt gij
het liefst willen behooren ?