Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
geleefd had en in doodzonde gestorven was, dan zou
zijne ziel nu in de hel zijn, xoaar zij eeuwig de
versehrihkelljhste i^jnen zou moeten lijden , zonder
hoop van ooit verlost te loorden.
Indien hij echter heel braaf geleefd heeft, dan zal
zijne ziel nu in den Hemel zijn, waar zij hij de
Tingelen, bij onze Lieve Vrouw en hij onzen Lieven
Heer voor eeuwig gelukkig zal wezen.
Misschien ook, zeide de vader verder, is zijne ziel
nog niet schoon en zuiver genoeg. 07n dadelijk den
Hemel binnen te gaan; dan is zij nu in het vagevuur,
loaar zij nog een tijd lang zal moeten lijden, eer zij door
onzen Lieven lieer in den Hemel wordt opgenomen.
Maar waarom, vraagde Karei, hebt gij nu voor
den doode gebeden , vader ?
Bat wilde ik u juist zeggen , antwoordde de vader.
Als zijne ziel in het vagevuur is, dan kunnen wij
de pijnen, die zij daar lijdt, door ons gebed en door
vele andere goede werken verminderen , en maken , dat
zij spoediger uit het vagevuur verlost wordt. Daarom
bad ik voor den overledene, en daarom ook moeten
wij dikwijls voor al de zielen in het vagevuur bidden ,
opdat onze Lieve Heer haar spoedig bij zich in den
Hemel moge nemen.
Nu weet gij, vervolgde de vader, waar de ziel
van den mensch blijft, als het lichaam sterft; en
wat gebeurt er wel met het lichaam ?