Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3/
15« LES.
Wat gebeurt er als wij sterven f
Karei ging eens met zijn vader huiten de poort
icandelen^ toen zij in de verte een Ujk zagen aankomen.
Kavel icas eerst een weinig bevreesd; maar zijn vader
zeide, dat men voor doode menschen niet bang behoeft
te wezen, omdat zij niemand kwaad kunnen doen.
Zij gingen een weinig ter zijde staan, en toen het
Ujk hun voorbijgedragen werd, zag Karei, dat de
vader zijn hoed afnam, en stilletjes eenige oogen-
blikken stond te bidden.
Zoodra nu de lijkstaatsie geheel voorbij was , vraagde
Karei; Vader , waarom hebt gij, toen de kist voor-
bijkwam , uw hoed afgenomen en gebeden ?
Dat zal ik u aanstonds zeggen^ hernam de vader. Maar
eerst moet gij mij op ééne vraag antwoorden. Weet gij
ook , waarom een dood mensch niets meer doen kan ?
— Omdat hij geene ziel meer heeft, zeide Karei.
— Juist, Karei: als de mensch sterft, gaat de ziel
uit het lichaam , en dan kan het zich niet meer ver-
roeren. Maar waar blijft de ziel ^ als zij int het
lichaam gegaan is ?
Dit wist Karei niet goed te zeggen. Daarom ging
de vader voort :
De ziel sterft niet: maar terstond na den dood
wordt zij door onzen Lieven Heer voor het goede
beloond of voor het kwade gestraft. Als dus die
mensch , iviens Ujk daar juist begraven wordt, slecht