Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3G
sprak hij , in plaats van toornig te worden,
op eenen zeer goedhart igen toon tot den
van angst sidderenden hoveh'ng: cc Hei
kwaad kan zeer gemakkelijk verholpen wor-
den ; hier is nog een ander vel papier."
Hij zette zich nn weder dadelijk aan het
werk, en schreef den brief nog eens ge-
heel over, waarmede het overige van den
nacht verliep. Hij deed den dienaar zelfs
niet de minste verwijting over zijne onop-
lettendheid , en bleef even bedaard , alsof
er niets gebeurd was.
Wat zouden wij hieruit wel kunnen
leeren? Ongetwijfeld, van niet bij de
minste beuzeling toornig te worden en
gaarne te vergeven, wanneer iemand ons
eenig verdriet heeft veroorzaakt.
Zachtmoediglieid moet ge in uw jeugd
Met allen ijrer leeren;
Gewis zal door deez' sehoone deugd
Gestaag uw vreugd vermeercn.