Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.35
Ja, wal is mijn God toch goed,
Hoe verheugt Hij mijn gemoed;
Hij bewaart mij heel mijn leven ;
Maar nog meer geluk en vreugd,
Wil Hij me eenmaal voor mijn deugd
In den Hemel eeuwig geven.
14e L E S.
De inktkoker.
Filips II, koning van Spanje, moest
eens aan een der vorsten van Europa
eenen zeer langen briefschrijven, llij was
hiermede tot laat in den nacht bezig ge-
weest , en toen hij den brief gereed had ,
gaf hij dien aan een zijner dienaren, om
hem toe te vouwen. De dienaar, die door
het lang opblijven slaapdronken was,
nam den inktkoker in plaats van den
zandkoker en stortte dien over den brief
uit. Zoodra hij zijne misvatting zag,
verbleekte hij van schrik en vreesde zeer
voor de ongenade des konings. Doch toen
de zachtmoedige vorst het ongeluk vernam
en de ontsteltenis van den dienaar zag,