Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
men, dan weet het rendier zich met den bast en
de jonge scheutjes van berkeboomen te behelpen.
Aklus behoeven deze volken voor dit dier, het-
M'clk hun grootsten rijkdom uitmaakt, geen voor-
raad van haver, hooi of ander voedsel legen den
winter op te doen.
Zoo weet de goede God door dit eenige dier,
hetwelk alleen in de koude landen leven kan, inde
behoeften van geheele volken te voorzien, die zonder
dit dier voorzeker van gebrek zouden omkomen.
"Wie ziet in 'trendier niet Gods liefdrijk mededoogen,
Wie wordt door Godes liefde en wijsheid uiet bewogen?
Zijn liefde is overgroot; ziju wijsheid heeft geen pert;
Hij zorgt voor ieder volk, dit toont ons al zijn werk.
13^ LES.
Cïod Is goed.
O, wat is mijn God toch goed,
Hoe verheugt Hij mijn gemoed;
Hij bewaakt mij heel 7nijn leven,
'A Krijg van Hem steeds spijs en drank;
Zeg Hem daarvoor eeuwig dank,
En wil Hem steeds vreugde geven,
V. J. 3