Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
verbergen. Van de hoornen en beenderen maakt
men naalden en velerlei andere nullige werktui-
gen , en van de pezen garen; zelfs de hoeven
worden zeer aardig lot drinkvaten l)ewerkl. —
Bovendien wordt hel rendier tot het dragen van
lasten en lot hel trekken van sleden afgericht;
met dit dier, dat voor die landen van meerder
nul is dan hier de paarden , wordt in éénen dag
door de dikke sneeuw meer dan veertig mijlen
zonder rusten afgelegd.
Gij zult voorzeker hierin reeds duidelyk de
liefderijke zorg en almacht van God jegens al
zgne schepselen bespeuren. Hoe leederlijk zorgt
Hij voor alle menschen! Hoe toch zouden de
bewoners van deze zoo koude en onvruchtbare
streken hun beslaan vinden, indien hun hel rendier
ontnomen werd ?
Doch nog veel meer valt ons de wijsheid des
Scheppers in het oog, indien wij bedenken , dal
dit dier zelfs op de met sneeuw bedekte velden
zgn voedsel weel Ie vinden. De ahvijze God heeft
zijne hoornen en poolen zoodanig ingericht, dal
hel daarmede gemakkelijk de sneeuw weel weg
te krabbelen , om hel mos, waarmede de grond
in die streken op vele plaatsen overdekt is, er
onder uil te halen. Wanneer <le sneeuw zoo
dik ligt, dat hel niet mogelijk is mos Ie beko-