Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
„Omdat de duivel dit nu weet, daarom zoekt hij vele
menschen, en vooral de kinderen , altijd te bedrie-
gen , opdat zij hunne zonden toch maar niet zouden
biechten. En als hij een kind maar zoo ver weet te
brengen , dat het in de eerste biecht een groot kwaad
voor den biechtvader verborgen houdt, dan is hij
reeds blij ; want hij denkt: „ Nu zal ik dit kind in
de volgende biecht nog veel gemakkelijker overhalen,
om zijne zonden te verzwijgen, en als het dan zoo voort-
gaat , zal ik het zeker eens bij mij in de hel krijgen."
„ Ach, hoe ongelukkig is het kind, dat zich zoo
laat bedriegen. Altijd zal het schrik voor het biechten
hebben : zijne verlegenheid zal dagelijks toenemen ,
en telkens als het te biechten moet gaan, zal de
duivel het ingeven: „ Nu kunt gij die zonden in
het geheel niet meer biechten ; uw biechtvader zou u
te veel bekijven , indien hij hoorde , dat gij zulk een
groot kwaad gedaan en het ook nog verzwegen hebt."
„ O kinderen , zegde ten slotte mijnheer Pastoor,
laat u daarom nooit bedriegen; indien gij soms zoo
ongelukkig geweest zijt, van eene zonde bedreven te
hebben, vreest dan nooit, die te biechten, maar
tracht zoo spoedig mogelijk, door eene oprechte
biecht, de wonden uwer ziel te genezen."
"Wij waren allen zeer getroffen, toen mijnheer
Pastoor ons dit leerde. Daarom namen wij allen
het vaste besluit, nooit eene zonde met opzet in de
biecht te verzwijgen.