Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
gevaarlijken toestand van Clara zag, en zeide: —
Hadt gij het eerder kenbaar gemaakt, dan zoudt
gij spoedig geheel hersteld zijn, maar nu zal ik,
indien gij nog het leven wilt behouden, den kanker
geheel moeten uitsnijden.
„Ach, die arme Clara, welke verschrikkelijke
pijn moest zij nu lijden! De kanker, die reeds zeer
diep was ingevreten, werd door den dokter zoo
maar uitgesneden, en nog is het niet zeker, of zij
wel beter zal worden.
„ Indien u eens hetzelfde scheelde als Clara, zoudt
gij dan wel lang uwe kwaal verborgen houden ? O ,
zeker niet! Gij zoudt vreezen , dat het u dan mis-
schien ook eveneens zou gaan , als haar.
„ Maar denkt nu eens, wat ik daar zooeven van
de ziel gezegd heb. Deze wordt door de zonde im-
mers ziek, en al zijt gij naar het lichaam ook nog
zoo gezond, wanneer uwe ziel ziek is, dan zijt gij
zeer ongelukkig. Ook deze ziekte kan niet genezen
worden, indien gij ze niet wilt bekennen , en hoe
langer gij ze verzwijgt, des te erger wordt ze.
Evenals de kanker, gaat ze al dieper en dieper in
de ziel, en uw toestand wordt dagelijks gevaarlijker.
Wanneer gij ze echter bij de eerste gelegenheid
rouwmoedig aan den geneesheer van uwe ziel bekent,
dan zult gij daarvan gemakkelijk genezen worden.
Het wordt dan weer goed in uw hart, gij wordt dan
weer gerust, en uwe ziel krijgt de gezondheid weder.