Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
niet waar? Wauueer gij iets kwaads gedaan hebt,
dan is het niet meer zoo goed in uw hart; dat is
een teeken, dat uwe ziel niet meer gezond is.
„ Wat doet iemand, die eene wonde heeft gekre-
gen ? Vooreerst past hij wel op, dat hij ze niet
erger maakt, en er geene nieuwe wonden bij krijgt.
Als onze ziel ziek is geworden door eene zonde,
moeten wij eerst en vooral zorgen, dat wij voortaan
die zonde laten en ook geene andere bedrijven;
anders zoude onze ziel nog veel erger ziek worden.
„ Maar dit is nog niet genoeg; wij moeten ook
onze zonde oprecht bekennen aan hem, die er ons
van genezen kan. Het is immers ook niet genoeg,
dat iemand van zijne wonde gaarne wil genezen zijn,
en dat hij ze daarom niet erger maakt; hij moet
ook nog aan den dokter zeggen , wat hem scheelt,
en dan getrouw den raad van den dokter opvolgen.
Als hij zijne wonde verbergt, of niet doet, wat de
dokter hem zegt, wordt de wonde van zelve dage-
lijks erger. Wij zien dit duidelijk aan Clara.
„ Dit meisje had reeds eenen geruimen tijd eenige
pijn aan den arm gevoeld; zij had den kanker,
maar dit wist zij niet; en daar zij vreesde, dat zij
te veel pijn zou moeten lijden, indien er een ge-
neesheer bijgehaald werd, zeide zij er niets van.
Hierdoor begon de kanker hoe langer zoo meer in
te vreten, en veroorzaakte haar eindelijk zooveel pijn,
dat zij het niet langer kon uithouden. — Nu moest
de dokter komen. — Deze verschrikte, toen hij den