Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
zult zeker wel weten, waarom hij het nu niet
weder aan andere menschen uitgaf. Maar
wat dunkt u , zou Thomas daarom minder
kwaad gedaan hebben f Zeker niet; hij
meende, dat het een echte rijksdaalder
was, en wilde dien wegnemen. En al
was nu het stuk ook nog geen halven cent
waard geweest, Thomas had toch kwaad
gedaan ; want wie den ivil heeft om kwaad
te doen, doet reeds kwaad.
Mijn kind, wilt gij van zonden vrij,
Ü steeds in God verblijden,
Dan moet gij ook den wil tot kwaad
Met alle zorg vermijden.
Wie iets begeert, wat God verbiedt,
Is schuldig, al volbrengt hij 't niet.
10« LES.
Waardoor werd Clara zoo ongelukkig f
Ik had nooit gedacht, dat eene verkeerde schaamte
ons zoo ongelukkig kan maken; maar nu zie ik
het heel duidelyk; hoort maar eens, wat mijnheer
Pastoor ons daarvan geleerd heeft.
„ Evenals eene wonde voor het lichaam, zoo is de
zonde voor de ziel zeer gevaarlijk. Eene zonde maakt
u ziek en ellendig; dit weet gij wel van u zeiven;