Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Thomas kon den geheelen nacht van schrik en smart
niet slapen , en den volgenden dag was de pijn nog
veel ondraaglijker. — Zijne ouders lieten eindelijk den
geneesheer halen. Deze wendde alle moeite aan, om
den arm spoedig te genezen ; maar hij werd alle dagen
erger. Thomas moest verschrikkelijke pijn lijden, en
eindelijk moest nog zijn arm afgezet worden.
Nu heeft Thomas nog maar eenen arm, en als vreemde
mensehen hem som^ medelijdend aanspreken en vragen ,
hoe hem dat ongeluk is overkomen, begint hij dikwijls
te schreien. „ Ach , zoo denkt hij dan , het is mijne
eigene schidd! Indien ik eerlijk geweest ware, dan
zou ik mijnen arm niet verloren hebben."
Maar hoe kwam het nu, dat Thomas
het geld niet kon wegnemen ? Dit zult
gij zeker wel kunnen raden. Juist, het
was op de toonbank vastgespijkerd. En
waarom had de winkelier dit gedaan ?
Omdat het geen echt geld was; het geleek
juist op eenen rijksdaalder, maar het was
nog geen dubbeltje waard. De winkelier
had het voor eenen rijksdaalder ontvan-
gen , en toen hij het weer wilde uitgeven,
zag hij, dat het, in plaats van eenen
rijksdaalder , haast niets waard was. Gij