Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
stoorde er zich niet aan , en deed hoe langer hoe meer
moeite, om het geld te krijgen.
O, hoe ongelukkig wordt men, als men zich niet
door zijn geweten laat raden! Laat ons dit hier
weer van Thomas leeren.
Hij kon echter het geld maar niet in handen
krijgen , en bedacht eindelijk een ander middel.
In een oogenhlik was hij boven op de toonbank,
had de hand aan het geld, en — nu spoedig in den
sak , — zult gij misschien denken ? Bat dacht Thomas
ook, maar het was mis. Hij kon het maar niet
van de toonbank krijgen ; hij trok, hij schoof, maar
tevergeefs , het geld bleef vastzitten. O , hoe speet
Thomas dit! en, wat gij wel denken kunt, door de
drukte had hij niet eens gedacht, dat de winkelier
spoedig terug zou komen. —
Deze had al lang alles bedaard aangezien, en toen
Tho?nas nog eens beproefde, om het er met geweld af te
trekken, stond hij eensklaps vóór hem. Thomas viel van
schrik achterover; kermende lag hij daar nu op den
grond, en had zich ijselijk aan zijnen rechterarm bezeerd.
Be winkelier ging bij hem, en wilde hem nu nog
verder voor zijne dieverij straffen , doch toen hij zag ,
hoezeer Thomas er reeds voor gestraft was, liet hij
hem naar huis brengen.
Ik kan u niet zeggen hoe bedroefd zijne ouders
waren, toen Thomas, kermenide van pijn, te huis ge-
bracht werd en zij hoorden, wat hij had willen doen.