Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
ook dagelijks, opdat God uw werk moge zegenen
Deze woorden maakten mij verlegen; ik had
wel des itiorgens en avonds wat gebeden; doch
ik deed dit veelal uit gewoonte, zonder dal ik
daarbij dacht, wat ik bad.
« Zie , hernam de Pastoor , die mijue verlegen-
heid bemerkte, uw werk zal u misschien daarom
zoo slecht gelukken, omdat gij vergeet er Gods
zegen over af te smeeken.
« Onthoud de spreuk: Bid en werk ; want al
onze moeite en al onze arbeid is vergeefsch, als
God niet medewerkt. Bid eiken morgen, vóór
gij uw werk begint, met eerbied en aandacht,
dat God uwen arbeid gedurende den dag moge
zegenen. Vraag de heilige Maagd en uwen heiligen
Engelbewaarder om hunne bescherming, en hoor,
zoo gij kunt, alle dagen met eerbied de H. Mis,
ten einde hierdoor uw werk aan God op te dra-
gen. Geloof mij, de weinige tijd, dien gij daar-
aan besteedt, zal u meer voordeel aanbrengen,
dan indien gij hem tot werken gebruikt."
Ik nam aanstonds het besluit, alles te doen
wat de Pastoor mij geraden had. Sedert begin
ik mijn werk nooit zonder het gebed, en nu
gelukt mij alles beter, mijne zaken gaan voor-
uit , en om mij nu altijd te herinneren, dat wij
Gods hulp bij alles noodig hebben, en wij Hem